ГР. САНДАНСКИ, ПОЛЕНИЦА, УЛ. ГУШЕВИЦА №3

+359 884 120 242

Епископски комплекс с базилика (Сандански)

За района, това е най-представителният и важен паметник на ранното християнско изкуство и култура, от IV-VI век. Базиликата е класическа елинистична трикомпонентна сграда с вътрешна архитектура в римски коринтски стил, великолепни мозайки в стил „tesalatum Opus“ и „Opus sectile“, и великолепна вътрешна архитектура с колони в римски стил. Мозайката е изпълнена предимно с орнаментални мотиви и заема площ от 80 m². Мозаечното пано е оформено от бордюр, изпълнен с растителни мотиви, като по ъглите са изобразени вази.

Базиликата разполага с уникална мраморна олтарна стена със снимки на сцени. Основният обект на цялата композиция на сградата е наос (от гръцки – храм), с необичайна, почти квадратна форма и с размери 22/23 м. Целият комлекс се състои от три части. В ранния християнски период в централната част е бил оформен амвон (IV в.). Амвонът е мястото, където певците и свещениците са водели своите проповеди. От амвона се чете и Евангелието и други свещени книги.

Статуята на Спартак

Бронзоватa статуя на Спартак е издигната в парк пред входа на град Сандански. Съществуват легенди, според които храбрият тракийски вожд и предводител на робското въстание срещу Рим е роден в региона на Сандански. В наши дни Статуята на Спартак е един от символите на града.

Мелнишките пирамиди

Мелнишките пирамиди са скални образувания, които са едни от най-посещаваните от туристи скални пирамидина територията на България.

Разположени са в подножието на югозападната част на планината Пирин в околностите на Мелник. Районът, освен самите пирамиди, обхваща още огромно количество други скални образувания като скални гъби, игли, конуси и други. Най-популярните сред тях са група пирамиди, разположени недалеч от село Кърланово. Освен заради значително по-големия им размер, интересни за туристите ги прави и това, че са изградени почивна станция и други сгради за настаняване на туристи.

Мелнишките пирамиди на височина достигат до 100 м. Характерно за външния им вид е, че склоновете им са пясъчни и на места почти напълно отвесни. На върховете им растат широколистни растения и треви.

Мелнишките пирамиди са в процес на изграждане и външният им вид и форма се променят. Обявени са за природна забележителност през 1960 година.

Роженски манастир

Роженският манастир е един от най-интересните и важни религиозни и културни центрове на територията на България. Намира се на 6 километра източно от град Мелник. Своеобразното му географско положение определя както ролята му на посредник в многовековното културно взаимодействие на балканските народи, така и рядката екзотична красота на заобикалящата го природа.

В манастира се намира реплика на прочутата чудотворна икона на Богородица, която е охранявала портите на Ивирон (оттам епитета Портаитиса), и включва сцени с изображения на нейните чудеса. Надписът й сочи, че тя е зографисана „от ръката на Яков, монах Иверски“ в 1790 г., а е била поръчана заедно със специалния кивот, с благословението на кожарския еснаф в Мелник.

Българската държава и църква проявява целенасочени грижи за опазване на художествените паметници в манастира. Завършена е реставрацията на стенописите, както и на много икони. Оформена е забележителна музейна сбирка, която съхранява ценни икони и други предмети от религиозния култ, дарявани на манастира от жителите на Мелник и околността, донасяни от поклонници от различни краища на България и православния свят.

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски