ГР. САНДАНСКИ, ПОЛЕНИЦА, УЛ. ГУШЕВИЦА №3

+359 884 120 242

Наоколо

Епископски комплекс с базилика (Сандански)

За района, това е най-представителният и важен паметник на ранното християнско изкуство и култура, от IV-VI век. Базиликата е класическа елинистична трикомпонентна сграда с вътрешна архитектура в римски коринтски стил, великолепни мозайки в стил „tesalatum Opus“ и „Opus sectile“, и великолепна вътрешна архитектура с колони в римски стил. Мозайката е изпълнена предимно с орнаментални мотиви и заема площ от 80 m². Мозаечното пано е оформено от бордюр, изпълнен с растителни мотиви, като по ъглите са изобразени вази.

Базиликата разполага с уникална мраморна олтарна стена със снимки на сцени. Основният обект на цялата композиция на сградата е наос (от гръцки – храм), с необичайна, почти квадратна форма и с размери 22/23 м. Целият комлекс се състои от три части. В ранния християнски период в централната част е бил оформен амвон (IV в.). Амвонът е мястото, където певците и свещениците са водели своите проповеди. От амвона се чете и Евангелието и други свещени книги.

Статуята на Спартак

Бронзоватa статуя на Спартак е издигната в парк пред входа на град Сандански. Съществуват легенди, според които храбрият тракийски вожд и предводител на робското въстание срещу Рим е роден в региона на Сандански. В наши дни Статуята на Спартак е един от символите на града.

Мелнишките пирамиди

Мелнишките пирамиди са скални образувания, които са едни от най-посещаваните от туристи скални пирамидина територията на България.

Разположени са в подножието на югозападната част на планината Пирин в околностите на Мелник. Районът, освен самите пирамиди, обхваща още огромно количество други скални образувания като скални гъби, игли, конуси и други. Най-популярните сред тях са група пирамиди, разположени недалеч от село Кърланово. Освен заради значително по-големия им размер, интересни за туристите ги прави и това, че са изградени почивна станция и други сгради за настаняване на туристи.

Мелнишките пирамиди на височина достигат до 100 м. Характерно за външния им вид е, че склоновете им са пясъчни и на места почти напълно отвесни. На върховете им растат широколистни растения и треви.

Мелнишките пирамиди са в процес на изграждане и външният им вид и форма се променят. Обявени са за природна забележителност през 1960 година.

Роженски манастир

Роженският манастир е един от най-интересните и важни религиозни и културни центрове на територията на България. Намира се на 6 километра източно от град Мелник. Своеобразното му географско положение определя както ролята му на посредник в многовековното културно взаимодействие на балканските народи, така и рядката екзотична красота на заобикалящата го природа.

В манастира се намира реплика на прочутата чудотворна икона на Богородица, която е охранявала портите на Ивирон (оттам епитета Портаитиса), и включва сцени с изображения на нейните чудеса. Надписът й сочи, че тя е зографисана „от ръката на Яков, монах Иверски“ в 1790 г., а е била поръчана заедно със специалния кивот, с благословението на кожарския еснаф в Мелник.

Българската държава и църква проявява целенасочени грижи за опазване на художествените паметници в манастира. Завършена е реставрацията на стенописите, както и на много икони. Оформена е забележителна музейна сбирка, която съхранява ценни икони и други предмети от религиозния култ, дарявани на манастира от жителите на Мелник и околността, донасяни от поклонници от различни краища на България и православния свят.

In any case you mustn’t confuse a single failure with a final defeat

ON THE PLEASANT SHORE OF THE FRENCH RIVIERA, about half way between Marseilles and the Italian border, stands a large, proud, rose-colored hotel. Deferential palms cool its flushed façade, and before it stretches a short dazzling beach. Lately it has become a summer resort of notable and fashionable people; a decade ago it was almost deserted after its English clientele went north in April. Now, many bungalows cluster near it, but when this story begins only the cupolas of a dozen old villas rotted like water lilies among the massed pines between Gausse’s Hôtel des Étrangers and Cannes, five miles away.

Continue reading „In any case you mustn’t confuse a single failure with a final defeat“

The price for his intactness was incompleteness

ON THE PLEASANT SHORE OF THE FRENCH RIVIERA, about half way between Marseilles and the Italian border, stands a large, proud, rose-colored hotel. Deferential palms cool its flushed façade, and before it stretches a short dazzling beach. Lately it has become a summer resort of notable and fashionable people; a decade ago it was almost deserted after its English clientele went north in April. Now, many bungalows cluster near it, but when this story begins only the cupolas of a dozen old villas rotted like water lilies among the massed pines between Gausse’s Hôtel des Étrangers and Cannes, five miles away.

Continue reading „The price for his intactness was incompleteness“

Hard to sit here and be close to you, and not kiss you

ON THE PLEASANT SHORE OF THE FRENCH RIVIERA, about half way between Marseilles and the Italian border, stands a large, proud, rose-colored hotel. Deferential palms cool its flushed façade, and before it stretches a short dazzling beach. Lately it has become a summer resort of notable and fashionable people; a decade ago it was almost deserted after its English clientele went north in April. Now, many bungalows cluster near it, but when this story begins only the cupolas of a dozen old villas rotted like water lilies among the massed pines between Gausse’s Hôtel des Étrangers and Cannes, five miles away.

Continue reading „Hard to sit here and be close to you, and not kiss you“

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски